Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji centrum Radomska

22 lipca 2016


Od piątku 22 lipca ruszyły konsultacje w sprawie rewitalizacji centrum miasta. Podczas konsultacji mieszkańcy mogą zapoznać się z „Gminnym Programem Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020”, wyrazić swoją opinię i przedstawić uwagi oraz propozycje.

Projekt programu wyłożony został w Wydziale Rozwoju Miasta (p. 202), w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, udostępniony jest także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje potrwają do 22 sierpnia br.

4 sierpnia o godz. 16.00 w ramach konsultacji zaplanowano „spacer studyjny” połączony z warsztatami pt. „Odkryć zapomniane” – rozpoczęcie na placu 3-go Maja. Natomiast 18 sierpnia o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury zaplanowano publiczną debatę.

W trakcie konsultacji mieszkańcy mogą zgłaszać swojej uwagi na specjalnie przygotowanym formularzu, który dostępny jest w wymienionych wcześniej miejscach. Wypełnione formularze można wysyłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5, pocztą elektroniczną na adres um@radomsko.pl oraz osobiście przynieść do siedziby urzędu.