Ruszył nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

1 lutego 2017


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku rusza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych.

Wnioski przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 1 lutego 2017 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2017 r.
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Zasady organizacji robót publicznych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku w 2017 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www/pup-radomsko.pl w zakładce Dla Pracodawców.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, pok. nr 14 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.