Ruszają kolejne nabory wniosków.

10 lutego 2017


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku ruszają kolejne nabory wniosków.

Pracodawcy będą mogli wnioskować o:

- przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

 Osoby bezrobotne natomiast będą mogły ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 Ruszają kolejne nabory wniosków.