Rusza przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego

11 września 2017


Rozpoczęto prace budowlane na ulicy Kazimierza Wielkiego. Przebudowana ulica zyska około 330 metrów nowej nawierzchni.

Przebudowa istniejącego pasa drogowego obejmuje: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni oraz poboczy, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego i położenie nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążącej oraz ścieralnej.  Dodatkowo wyregulowane zostaną urządzenia infrastruktury podziemnej.