Rusza Centrum Innowacji Biznesowych

27 stycznia 2017


Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystąpił do realizacji zadania pn. „Stworzenie systemu doradztwa i komunikacji dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych”.

Działanie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP współfinansowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

W ramach CIB w Radomsku funkcjonować będzie dwóch Doradców Biznesu - Agnieszka Zaremba oraz Ewa Łapaj. Panie będą odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań wspierających biznes (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji).

Do ww. zadań zaliczać się będzie:
•        Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;
•        Analiza potrzeb przedsiębiorstw, w tym określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji;
•        Przekazywanie informacjo o ofercie IOB, jednostek B+R, JST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w regionie;
•        Pozyskiwanie partnerów do współpracy w zakresie innowacji i internacjonalizacji;
•        Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (kontaktowanie ze sobą osób i instytucji zajmujących się podobnymi, komplementarnymi procesami innowacyjnymi);
•        Organizacja spotkań/warsztatów animujących współpracę, towarzyszących innym wydarzeniom  biznesowym;
 
Mając na uwadze powyższe,  przedstawiamy zakres informacji, jakie można uzyskać od Doradców Biznesu:
1. Informacje dotyczące programów, konkursów i innych źródeł finansowania dla przedsiębiorców.
2. Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie.
3. Informacje o istniejących klastrach i innych powiązaniach kooperacyjnych.
4. Informacje o ofercie instytucji otoczenia biznesu.
5. Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje.
6. Informacje odnośnie targów, kongresów, misji, wydarzeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
7. Listę ekspertów, naukowców w zakresie specjalizacji regionalnych.
8. Udostępnianie linków, materiałów, podręczników eksperckich.
9. Zintegrowanie bazy wiedzy z Łódzką Platformą Transferu Wiedzy.
10. Informacje o startupach.
11. WUP- informacje odnośnie szkolnictwa zawodowego, pracowników, staży.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
 
Dane kontaktowe:
Agnieszka Zaremba, tel.: 502-039-183
Ewa Łapaj, tel.: 533-313-206

cib