Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

17 czerwca 2016


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 – wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży

 

 uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej, Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 

Zadanie: „Wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży” 

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko  - kwota dotacji: 8.000 zł

2. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku kwota dotacji: 6.000 zł

3. Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy w Radomsku – kwota dotacji 6.000 zł