Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13 czerwca 2016


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej, Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 

I. Zadanie: „Wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży”

Z powodu błędów formalnych odrzucona została oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUNAK.

Rozstrzygnięcie merytoryczne w tym zadaniu nastąpi w terminie późniejszym, po uzupełnieniu ofert przez wezwanych Oferentów.

II. Zadanie: „Wspieranie działalności centrum integracji społecznej” –  10.000 zł.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku – kwota dotacji: 10. 000 zł

III. Zadanie: „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” –  35.500 zł.

  1. Stowarzyszenie Klub Abstynencki „Można Inaczej” - kwota dotacji: 15.000 zł
  2. Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – kwota dotacji: 20.500 zł     

Z powodu błędów formalnych odrzucona została oferta Radomszczańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich CARPE DIEM.

IV. Zadanie: „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie czasu wolnego bez używek” - 15.000 zł.

1. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku – kwota dotacji 9.000 zł

2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji 6.000 zł

Z powodu błędów formalnych odrzucona została oferta Fundacji Wyrwani z Niewoli.