Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

7 czerwca 2016


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji nw. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 

W zakresie pomocy społecznej:

 Zadanie: Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych  na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością:

dla Stowarzyszenia Centrum Pomocy PANACEUM – kwota dotacji 34.000 zł.

W zakresie ochrony zdrowia:

Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1.    dla Polskiego Czerwonego Krzyża Łódzkiego Oddziału Okręgowego Oddziału Rejonowego w Radomsku – kwota dotacji 3.600 zł

2.    dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku – kwota dotacji 3.400 zł

 

Zadanie: Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów zostanie rozstrzygnięte w terminie późniejszym.