Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody

24 maja 2016


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych         
w zakresie:
 ochrony środowiska i przyrody

 

 

uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję  o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 

I. W zadaniu: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: 

  1.  Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży „Przygoda z przyrodą” – dla  Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - kwota dotacji 5.000 zł.

II. W zadaniu: Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów:

     1. Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów – dla Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – kwota dotacji 5.000 zł.