Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego cz. I

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 Zadanie 1. - Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej):

  1. Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki – Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy) – propozycja dotacji: 13.000 zł,
  2. Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” - Warsztaty teatralne – propozycja dotacji: 6.000 zł,
  3. Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE - Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy) – propozycja dotacji: 11.000 zł.

 Zadanie 5. - Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska:

 1.Polskie Towarzystwo Historyczne O/Radomsko – Publikacja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego t. 1 – propozycja dotacji: 2.800 zł.

 Z powodu niespełnienia wymogów formalnych oferta złożona przez Fundację Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego - „Nieznane serce miasta – szlakiem przeszłości z dziada i pradziada” nie podlegała rozpatrzeniu.

 Z powodu stwierdzenia błędów o charakterze formalnym zadania nr 2, 3 i 4 nie mogą zostać rozstrzygnięte. Oferenci zostali wezwani do usunięcia wskazanych błędów.

Posiedzenie Komisji odbędzie się po złożeniu przez oferentów poprawionych ofert.