Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury fizycznej

2 maja 2016


 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 

kultury fizycznej

 

uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji n/w zadania publicznego przez organizacje pozarządowe:

 

„Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych”

  1.  Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych: HARCsport  – dla  Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - kwota dotacji 16.500 zł.

Z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych, odrzucona została oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „RAP” Radomsko na zadanie „Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowych w różnych dyscyplinach sportowych – Konfrontacja nabytych umiejętności z zawodnikami innych klubów w turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej dzieci radomszczańskich szkół podstawowych”.