Rozstrzygnięcie konkursu "Z górki na pazurki – moje ferie”

23 lutego 2017


Za nami uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego ph. „Z górki na pazurki – moje ferie”, które odbyło się 23 lutego w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.

Tegoroczna edycja znanego i lubianego konkursu plastycznego jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Marzena Zacharewicz, Renata Łabińska oraz Anita Janczak oceniły 397 prac w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii od 6 do 8 lat przyznano nagrody :

I miejsce – Mai Fogiel z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb;
I miejsce – Mai Wieczorek z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku;
II miejsce – Marcelowi Gaworowskiemu z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku;
II miejsce – Dominice Susce z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb;
III miejsce – Judycie Jagusztyn z Pracowni Działań Twórczych „kARTka” w Radomsku
III miejsce – Alicji Kozar z Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kietlinie.

Wyróżnienia przyznano:

Bartoszowi Barwińskiemu z Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku;
Natalii Kosuń z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb.;
Mai Krzysztofik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb;
Zuzannie Ociepie z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku;
Maksymilianowi Oziembale z Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kietlinie;
Antoninie Zielińskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku.

W kategorii od 9 do 11 lat przyznano nagrody :

I miejsce - Nikoli Glanowskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim;
I miejsce – Zofii Gumulec z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim;
II miejsce – Idze Sapis z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomsku;
II miejsce – Mai Sowińskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim;
III miejsce – Sandrze Nowak z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku;
III miejsce – Annie Sowińskiej z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku.

Wyróżnienia przyznano:

Wiktorii Cichońskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu;
Joannie Kowalczyk z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku;
Wiktorii Lis z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku;
Zuzannie Mędrzeckiej z Pracowni Działań Twórczych „kARTka” w Radomsku;
Zuzannie Nastaj z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Chełmie ;
Martynie Pidanty z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu;
Annie Starczyk z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku;
Julii Szafrańskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb;
Zofii Szymczyk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb.

W kategorii od 12 do 13 lat przyznano nagrody :

I miejsce - Karolinie Jaguścik z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku;
I miejsce – Natalii Starczyk z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku;
II miejsce – Mai Walas z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb;
II miejsce – Agnieszce Zawadzkiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku;
III miejsce – Zuzannie Purzyckiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb.

Wyróżnienia przyznano:

Sophii Gubalskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach ;
Marcinowi Helmanowi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb.;
Krzysztofowi Januszewskiemu z TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo w Radomsku;
Renacie Krawczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku;
Weronice Woźniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb.