Rozstrzygnięcie konkursu pomocy społecznej

9 marca 2016


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 

                                                                       pomocy społecznej

 

uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 W zakresie pomocy społecznej: „Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)” 

 

  1. Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy w Radomsku  - kwota dotacji 23.000 zł.

  2. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej   - kwota dotacji 14.000 zł