Rozstrzygnięcie (cz. II) otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

16 maja 2017


W wyniku rozstrzygnięcia (cz. II) otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

Zadanie 2. - Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym – przeznaczona kwota: 50.000 zł:

1.    Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE - Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym – propozycja dotacji: 11.500,00 zł,

2.    Towarzystwo Śpiewacze im S. Moniuszki - XIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Wschód-Zachód-Zbliżenia” Radomsko 2017 – propozycja dotacji: 21.500,00 zł,

3.    ZHP Hufiec Radomsko - XXXII Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny „OPAL”- propozycja dotacji: 17.000,00 zł

Zadanie 3. - Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym  i środowiskowym - przeznaczona kwota: 17.000 zł:

1.    Towarzystwo Przyjaźni Polsko -Węgierskiej - Współpraca miast partnerskich Radomsko – Makó w okresie 2003 - 2016 r. - propozycja dotacji: 1.264,00 zł,

2.    Fundacja „Promień Radości” - Koncert „Taka piękna młodość jest” - propozycja dotacji: 9.000,00 zł

3.    Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” - Kulturalna osiemnastka Teatru Źródło – propozycja dotacji: 4.500,00 zł

Zadanie 4. - Być aktywnym w kulturze seniorem - przeznaczona kwota: 16.000 zł:

1.    PZERiI Zarząd Rejonowy w Radomsku – Być aktywnym w kulturze seniorem – propozycja dotacji: 6.800,00 zł,

2.    Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”- Świątecznie
i tanecznie – propozycja dotacji: 8.000,00 zł.

Rekomendacji nie otrzymuje Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego – Magiczne stoliki „Akcja Edukacja – Seniorastrefa” z powodu niskiej oceny merytorycznej, a co za tym idzie niespełnienia kryterium wymaganej liczby punktów.

Pozostałe zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawarte
w ogłoszeniu o konkursie t.j.: Zadanie 1. - Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) oraz  Zadanie 5. - Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska, zostały rozstrzygnięte na I posiedzeniu Komisji w dn. 19 kwietnia 2017 r.