Rozstrzygnięcie (cz. II) otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania

16 maja 2017


W wyniku rozstrzygnięcia (cz. II) otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

edukacji, oświaty i wychowania

uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:


Zadanie 1. -  Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży – przeznaczona kwota: 17.000 zł:

1.    Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - „Bliżej historii” - propozycja dotacji: 12.000, 00 zł,

2.    Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” - Spektakl teatralny o KWP „Do winy się nie poczuwam” w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. - propozycja dotacji: 3.000,00 zł,

3.    Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Wartą i Pilicą” - IV Rajd „Śladami Ponurego” - propozycja dotacji 2.000, 00 zł.Zadanie 2. - Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej zostało rozstrzygnięte na I posiedzeniu Komisji w dn. 25 kwietnia 2017r.