Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: ochrony środowiska i przyrody

17 maja 2017
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: ochrony środowiska i przyrody

uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:


Zadanie 1. -  Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – przeznaczona kwota: 5.000,00 zł:

1.    Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - „Powiedz TAK ekologii” - propozycja dotacji: 5.000, 00 zł,


Zadanie 2.- Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów – przeznaczona kwota: 5.000,00 zł:

1.    Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu Radomska” - propozycja dotacji: 5.000,00 zł.