Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania

28 kwietnia 2017


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

Zadanie 2. - Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej

- przeznaczona kwota: 8.000 zł:

1.Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Radomsku - „Wolontariat jest OK” - propozycja dotacji:  8.000 zł.  

Z powodu stwierdzenia błędów o charakterze formalnym zadanie nr 1. - Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży nie może zostać rozstrzygnięte. Oferenci zostali wezwani do usunięcia wskazanych błędów. Posiedzenie komisji odbędzie się po złożeniu przez oferentów poprawionych ofert.