Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

25 września 2017


W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

I     „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek”:

1.    Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” - kwota dotacji 4.000,00 zł

2.    Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji: 15.100,00 zł
 
3.    Klub Wzajemnej pomocy SZANSA  -  kwota dotacji 15.000,00 zł

4.    Stowarzyszenie Rodzina Rodzin im. Św. Jana Pawła II  - kwota dotacji 5.000,00 zł

5.    Radomszczański Kolektyw Sportowy „RKS Radomsko” - kwota dotacji: 13.580,00 zł  


II „Wspierania Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny”:

1.   Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA - kwota dotacji: 2. 130,00 zł


Na zadania:

1. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla mieszkańców miasta Radomsko”;
 
2. „Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji”.

nie zostały złożone żadne oferty.