Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej

16 października 2017


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: POMOCY SPOŁECZNEJ uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:
Zadanie 1: Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa):
Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM”- propozycja dotacji: 12.000, 00 zł.