Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej

22 maja 2017


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury fizycznej

uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

Zadanie - Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych - przeznaczona kwota: 58.000,00 zł:


1.    Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - HARCsport - propozycja dotacji: 14.000, 00 zł,

2.    Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko - Reprezentanci RAP Radomsko w piłkarskiej elicie w zawodach dla dziesięciolatków – propozycja dotacji: 4.000,00 zł

3.    Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” - Aktywny senior podejmuje wyzwania sportowe – propozycja dotacji: 6.000,00 zł,
 
4.    Uczniowski Klub Sportowy WIKING - Szkolenie sportowe zawodników w pływaniu, dwu- i trójboju nowoczesnym oraz udziału we współzawodnictwie sportowym – propozycja dotacji: 18.000,00 zł,

5.    Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku - Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów i zawodów z siatkówki, koszykówki, pływania
i ratownictwa wodnego dla dzieci i młodzieży – propozycja dotacji: 16.000 zł.