Rozpoczęto przebudowę ulicy Marii Skłodowskiej

10 października 2018


Przebudowa ulicy obejmuje przede wszystkim wymianę nawierzchni asfaltowej na nową.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Prusa do ul. Generała Grota Roweckiego na długości 410 metrów. Prace obejmują rozebranie krawężników betonowych oraz asfaltowego progu zwalniającego, frezowanie nierówności nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Dodatkowo wykonana zostanie regulacja istniejących zjazdów po stronie numerów parzystych oraz regulacja urządzeń istniejącej infrastruktury podziemnej.