Rozpoczęto przebudowę ulicy Armii Krajowej

13 września 2017


Przebudowany zostanie odcinek między ul. Krakowską a ul. Tysiąclecia.

Zadanie obejmuje rozebranie istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wbudowanie nowego krawężnika i obrzeży na ławie betonowej z oporem oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Fabianiego.

Nową nawierzchnię z kostki betonowej zyskają również chodniki wraz ze zjazdami: na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Fabianiego - chodnik dwustronny, a na odcinku od ul. Fabianiego do ul. Tysiąclecia – chodnik jednostronny.