Rozmowy w ministerstwie

8 stycznia 2016


Przebieg planowanej południowej obwodnicy Radomska był głównym tematem wczorajszych rozmów z Jerzym Szmitem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Pani poseł Anny Milczanowskiej uczestniczyli również przedstawiciele mieszkańców oraz prezydent miasta Wiesław Kamiński. Przedstawiciele Radomska podkreślili, że z punktu widzenia interesu miasta oraz mieszkańców jedynym rozwiązaniem jest budowa obwodnicy w tzw. wariancie społecznym. Podniesiono również, że kwestie dotyczące układu komunikacyjnego związanego z rozbudową drogi krajowej nr 91 są istotne nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Radomska, ale też całego regionu, gdyż rozpoczęcie budowy autostrady A1 wraz z węzłem Radomsko na odcinku od Tuszyna do granic województwa, zaprojektowanej w śladzie obecnej DK1, bez modernizacji istniejących dróg krajowych zabezpieczających połączenia alternatywne, spowoduje całkowity paraliż komunikacyjny miasta Radomska, przenoszący się niekorzystnie na układ połączeń krajowych.

Po zapoznaniu się z problemem Pan minister odniósł się do planowanego na koniec marca br. wydania decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i zadeklarował podjęcie pierwszych działań w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

W trakcie spotkania poruszono również temat ulic Narutowicza i Brzeźnickiej, leżących odpowiednio w przebiegu dróg krajowych nr 1 i 42, i konieczności realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwią mieszkańcom Radomska włączenie się do sieci kanalizacyjnej.