Rozmawiali o rozwoju radomszczańskiej strefy ekonomicznej

20 stycznia 2018


Prezydent Jarosław Ferenc gościł prezesa ŁSSE Marka Michalika. Podczas spotkania rozmawiano o obecnych działaniach w strefie oraz planach jej rozwoju.

W spotkaniu uczestniczył także wiceprezydent Jacek Belka oraz kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosław Wojdełko. Prezes Michalik podkreślił, że radomszczańska podstrefa jest jedną z najprężniej działających stref w ŁSSE. Choć większość terenów jest już zagospodarowanych, to pozostało jeszcze ponad 25 ha, które czeka na inwestorów. Rozmowa dotyczyła też największych problemów strefy, głównie infrastrukturalnych i komunikacyjnych.

Prezydent zapewnił prezesa Michalika, że miasto ma plan na poprawę infrastruktury komunikacyjnej na terenie strefy.

- Potrzebne są dodatkowe inwestycje związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych czyli budowa drogi, która poprawiłaby komunikację ze strefą. Już od dłuższego czasu myślimy o przedłużeniu ulicy Stolarzy do ulicy Krasickiego, co więcej mamy gotowy projekt na połowę tej inwestycji. Będziemy się także ubiegać o środki zewnętrzne na sfinansowanie budowy nowej drogi – zauważył prezydent Jarosław Ferenc. - Otrzymaliśmy deklarację pana prezesa, że jeżeli będziemy mieć gotowy plan rozwoju naszej strefy to ŁSSE będzie partycypować w kosztach inwestycji – podsumował prezydent.

Podczas rozmowy poruszono także kwestię ogólnego rozwoju miasta oraz poprawy komfortu życia mieszkańców. Prezydent zaznaczył, że miasto w ubiegłym roku zrealizowało wiele ważnych dla radomszczan inwestycji. Podobnie będzie w 2018 roku.