Rozmawiali o aktywizacji z pomocą Funduszy Europejskich

25 listopada 2016


Jedna z cyklu konferencji „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi” odbyła się dziś w Miejskim Domu Kultury.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski. W konferencji uczestniczył zastępca prezydenta Jacek Belka.

Konferencja poświęcona była szeroko pojętej aktywizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Poruszono w tym zakresie trzy obszary: diagnozowanie wyników badań potrzeb poprawy szans bezrobotnych, wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie bierności zawodowej w całym okresie życia.

Pierwszym prelegentem był dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Dominik Patora, który w pierwszej kolejności określił problemy związane z rynkiem pracy. Są to, m.in.:
- zmniejszenie liczby aktywnych zawodowo (depopulacja);
- duży odsetek ludności biernej zawodowo;
- wzrost stopy długotrwałego bezrobocia;
- duży odsetek ludności z niepełnosprawnością;
- niekorzystna sytuacja demograficzna i zdrowotna – starzenie społeczeństwa.

Natomiast głównymi celami programów aktywizacyjnych są:
- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy;
- przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
- wzrost adaptacji do zmian pracodawców i pracowników.

Radomsko nie jest „białą plamą” na mapie województwa. Mieści się w średniej regionu. Z całą pewnością potrzeby są większe niż chociażby w Łodzi, ale chcemy, by również do takich miast jak Radomsko wpływały unijne dotacje. Stąd pomysł zorganizowania konferencji. Pragniemy, aby mieszkańcy mogli się dowiedzieć jak najwięcej na temat możliwości pozyskiwania unijnych funduszy – mówi Dominik Patora. – W tej chwili mamy 1 miliard 800 milionów przeznaczone na te działania. Informacje o konkursach można uzyskać na stronie ww.rpo.lodzkie.pl. Jeszcze w grudniu organizowanych będzie sześć konkursów związanych z aktywizacją, także w przyszłym roku pod koniec listopada lub na początku grudnia będzie kolejny harmonogram z informacjami na temat konkursów w 2017 roku – dodaje.

Podczas konferencji wystąpiła z wykładem także dr Zofia Sepkowska. Nie zabrakło także czasu na dyskusję oraz wystąpienie beneficjentów.