Radomszczański Konkurs Przedsiębiorczości 2016

3 marca 2016


Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Radomsku  zaprasza do udziału w siódmej edycji Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja rodzimych firm, których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania oraz zachęcenie młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy ekonomicznej i umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.

Tegoroczna edycja Konkursu organizowana jest w kategoriach: Firma Rodzinna Roku,  Produkt Roku  oraz  Pomysł na Biznes i Pomysł na Produkt.

Podobnie jak  w ubiegłorocznej edycji Konkursu, potencjału szukać będziemy w firmach rodzinnych, do których adresowana jest kategoria tj. Firma Rodzinna Roku. Aplikujący do niej powinni spełniać m.in. takie kryteria jak: prowadzenie firmy o charakterze rodzinnym, jej renoma, jej postrzeganie na rynku jako przedsiębiorstwa z tradycjami oraz postrzeganie na lokalnym rynku pracy przez partnerów społecznych, elastyczne podejście do organizacji pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez   klientów/kontrahentów, indywidualne podejście do pracowników, rodzinna atmosfera.

Produkt Roku powinien charakteryzować się m.in.: wysokim poziomem sprzedaży/realizacji,  innowacyjnością, transferem wiedzy i technologii, a także wyróżniać się pod względem wpływu na promocję regionu i zasięg oddziaływania rynkowego.

Pomysł na Biznes  daje uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwość zgłoszenia autorskiej koncepcji biznesowej w formie rozprawki, natomiast kategoria Pomysł na Produkt umożliwi przedstawienie własnego pomysłu na produkt lub usługę związaną z profilem szkoły i branżą przedsiębiorstwa, w którym będzie wdrażany.

Patronami Konkursu są Prezydent Miasta Radomska, Starosta Powiatu Radomszczańskiego  i Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego a PRESS GLASS SA – Mecenasem Konkursu.

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymują Certyfikaty Laureata, zwycięzcy w kategorii Firma Rodzinna Roku i Produkt Roku - Statuetki i Pakiety promocyjne  a zwycięzcy w kategorii Pomysł na Biznes i Pomysł na Produkt – Statuetki, nagrody rzeczowe oraz adekwatną do wartości i znaczenia danego produktu/usługi, pomysł i opiekę  ze strony firmy, w której dana koncepcja będzie wdrażana do realizacji.


          Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane będą w Sekretariacie Konkursu w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Radomsku,  ul. Kościuszki 6 pokój 210  w terminie do 11 kwietnia  2016r.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się odbędzie się  w dniu 23 kwietnia 2016 r   w Hotelu Porto w Radomsku.

Regulamin i dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach internetowych Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Radomsku, Urzędu Miasta Radomska, Starostwa Powiatowego w Radomsku,  urzędów gmin Powiatu Radomszczańskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, mediów będących patronami konkursu, a także przekazana do innych organizacji zrzeszających lokalnych przedsiębiorców oraz szkół ponadgimnazjalnych Radomska i Powiatu Radomszczańskiego.


Serdecznie zapraszamy !

Rada

Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Firma rodzinna roku - ankieta
Produkt roku - ankieta
Pomysł na biznes - formularz zgłoszeniowy
Pomysł na biznes - rozprawka
Pomysł na produkt - formularz zgłoszeniowy
Pomysł na produkt - ankieta