Radomszczańska Kapela Podwórkowa wyda swoją płytę

9 października 2018


Miejski Dom Kultury w Radomsku na wydanie płyty RKP uzyskał dofinansowanie z Programu NCK Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska w kwocie 10 600 zł.

Na płycie pojawią się utwory rodzimych twórców, kompozycje i teksty poświęcone miastu i jego mieszkańcom, będące wartościowym przekazem artystycznym dla wielu pokoleń. Płyta przybliży tradycje muzyczne Radomska oraz jego historię. Pomoże upowszechnić piosenki o mieście i dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców.