Radomszczanie świętowali odzyskanie niepodległości

11 listopada 2016


Radomszczanie uczcili 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po mszy św. w kolegiacie św. Lamberta kwiaty złożono pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego na ścianie muzeum.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów miasta i powiatu, służby mundurowe, środowiska kombatanckie, reprezentanci partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, harcerze, mieszkańcy Radomska.

- Co roku zbieramy się 11 listopada, by uczcić to ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Nie zawsze tak było. Po zakończeniu II wojny światowej święto zostało zniesione. Ale jeszcze w latach okupacji władze niemieckie - które miały świadomość ogromnego znaczenia daty 11 listopada dla wszystkich Polaków - wydały zakaz obchodzenia święta w jakiejkolwiek formie. My mamy to szczęście, że żyjemy w wolnej Polsce i godnie możemy czcić ważne rocznice dla narodu i państwa czy miasta – mówił prezydent Radomska Jarosław Ferenc.