Radomszczanie rozmawiali o rewitalizacji

19 sierpnia 2016


W ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Radomska w czwartek 18 sierpnia br. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się debata publiczna poprzedzona prelekcjami ekspertów.

O jakości przestrzeni publicznych centrum miasta Radomska oraz o tym, jak te przestrzenie wypadają na tle innych miast województwa łódzkiego opowiadała  dr inż. arch. Anna Wojnarowska z Uniwersytetu Łódzkiego. O diagnozie czynników i zjawisk kryzysowych oraz rewitalizacji  społecznej mówiła Beata Kotlicka - wicedyrektor MOPS w Radomsku, natomiast przedstawicielka  firmy PHIN Consulting  z Łodzi - Anna Walas przybliżyła zgromadzonym w sali  rolę funduszy zewnętrznych w procesie rewitalizacji, a następnie  zaprezentowała projekt dokumentu poddanego konsultacjom społecznym.
Mimo niewielkiej frekwencji mieszkańców miasta,  pytań dotyczących treści dokumentu było wiele. Zainteresowanie wzbudziło głównie zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Radomki, płatne miejsca parkingowe oraz ich ilość w centrum miasta, budowa budynków socjalnych czy rozwój sieci ścieżek rowerowych w obszarze rewitalizowanym.
Na wszystkie pytania zadawane przez mieszkańców zgromadzonych na debacie odpowiedzi udzielał wiceprezydent miasta pan Jacek Belka.  

Prezydent Jarosław Ferenc bardzo dziękuje wszystkim mieszkańcom Radomska, którzy są zainteresowani sprawami miasta i przyszli na debatę publiczną aby wyrazić swoje uwagi na temat projektu  Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Radomska. W tworzeniu dokumentów dotyczących całego miasta ważny jest głos jego mieszkańców i konieczne jest podtrzymywanie konstruktywnego dialogu między samorządem i właśnie samymi  mieszkańcami.