Radomsko walczy ze smogiem

29 grudnia 2017


Dokuczliwy smog to nieprzyjemny element miejskiego zimowego krajobrazu. By zmienić tę sytuację Miasto Radomsko podjęło szereg działań w celu ograniczenia niskiej emisji. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się dotacje na zakup nowoczesnych pieców. Miasto postawiło też na edukację najmłodszych radomszczan, którzy w przyszłości zadbają o dobrą jakość powietrza w naszym mieście.

W 2017 roku Miasto Radomsko otrzymało ok. 2,5 mln dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na walkę z niską emisją z przeznaczeniem na dofinansowanie dla mieszkańców planujących wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Okres wdrażania Programu obejmuje lata 2017-2018.

Udział w programie okazał się dużym sukcesem, ponad 400 osób zadeklarowało zmianę nieekologicznego pieca na przyjazne środowisku źródła ogrzewania. To jednak nie koniec, gdyż w budżecie miasta na rok 2018 zabezpieczono ok. miliona złotych z przeznaczeniem na dalszą wymianę wysokoemisyjnych kotłów grzewczych. Dzięki podjętej inicjatywie poziom stężenia niebezpiecznych substancji zostanie zredukowany, gdyż w zdecydowanej większości za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają stare piece zainstalowane w budynkach jednorodzinnych. Z tego powodu miasto przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku przeprowadziło kampanię informacyjną dotyczącą ograniczania niskiej emisji. Dzielnicowi oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku wyruszyli w teren w celu poinformowania mieszkańców o szkodliwości palenia w piecach paliwem niskiej jakości lub odpadami oraz o Programie Ograniczania Niskiej Emisji realizowanym przez WFOŚiGW w Łodzi. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali ulotki informacyjne i wizytówki z numerem miejskiego telefonu alarmowego. Przypomnijmy, aktualny stan zanieczyszczenia powietrza można sprawdzić na stronie www.radomsko.pl lub w aplikacji Blisko, którą można zainstalować na smartfonie.

Ponadto w 2018 roku planowany jest zakup niskoemisyjnych oraz hybrydowych autobusów miejskich, a decyzją prezydenta miasta Jarosława Ferenca od 1 stycznia 2018 roku wprowadzona zostanie bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży. Zachęcenie młodych radomszczan do korzystania z komunikacji miejskiej to element walki ze smogiem oraz korkami w mieście.

Miasto Radomsko stawia również na edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców. W miejskich szkołach prowadzone są zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest segregacja odpadów i utrzymanie czystości nie tylko w najbliższym otoczeniu oraz dbanie o jakość powietrza. Ponadto organizowane są konkursy i spektakle o charakterze ekologicznym.

O jakość powietrza w Radomsku dba również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W ubiegłych latach z uwagi na konieczność dostosowania instalacji do zmieniających się przepisów prawa w Zakładzie Ciepłowniczym przeprowadzono modernizację instalacji odpylania trzech kotłów wodnych. Zastosowanie nowoczesnych cyklofiltrów i multicyklonów osiowych przyczyniło się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do powietrza z ok. 35 Mg/rok do 17,9 Mg/rok.

Ponadto, Zakład Ciepłowniczy  nieprzerwanie rozbudowuje sieć ciepłowniczą umożliwiając przyłączenie się budynkom mieszkalnym i obiektom użyteczności publicznej, co wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza, sukcesywne eliminowanie źródeł „niskich emisji” na terenie miasta Radomska.