Radomsko pozyskało ponad 7 mln na budowę nowego basenu

12 grudnia 2017


Nowy kompleks basenów sportowo-rekreacyjnych stanie się rzeczywistością. Miasto Radomsko pozyskało ponad 7 milionów złotych dofinansowania  na realizację tej kluczowej dla mieszkańców inwestycji.

Informację o przyznaniu środków na dofinansowanie budowy kompleksu przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Urząd Marszałkowski wesprze inwestycję kwotą 7 362 699,99 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wyniesie 26 110 700,03 zł.

Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana z środków własnych Urzędu Miasta, które zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W trakcie realizacji inwestycji miasto będzie się starało o kolejne środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz programów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ich  pozyskanie zmniejszy koszty własne budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

- Podjęliśmy uchwałę wyłaniającą 34 projekty w konkursie związanym z turystyką. Jednym z  projektów, które zostały dobrze ocenione i otrzymają dofinansowanie jest aplikacja miasta Radomska – mówił podczas konferencji marszałek Witold Stępień.

Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego możliwa stanie się budowa długo wyczekiwanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy św. Jadwigi Królowej, w którego skład wchodzić będą trzy baseny kryte (sportowy, rekreacyjny, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią zewnętrzną o długości min. 50 m oraz trzy wanny do hydromasażu), basen zewnętrzny wraz z wodnym placem zabaw, saunarium (sauna parowa, sucha, solna i infrared), park edukacyjny oraz strefa gościnna (pięć pokoi 4 osobowych z łazienkami oraz pięć pokoi 2 osobowych z łazienkami).

- Jestem bardzo zadowolony, że utworzenie kompleksu rekreacyjnego, o którym mówiłem w kampanii wyborczej zaczyna przyjmować realne kształty. Pozyskane dofinansowanie to pierwszy krok ku temu, by w mieście powstał  duży funkcjonalny kompleks basenowy – zauważył prezydent Jarosław Ferenc, który jednocześnie podziękował wszystkim zaangażowanym pracownikom za ogrom pracy jaką wykonali. - Serdecznie dziękuję wiceprezydentowi Jackowi Belce, który nadzorował projekt oraz pracownikom podległym mu wydziałów, Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej oraz Wydziału Rozwoju Miasta, był to projekt bardzo skomplikowany i wymagał ogromnych nakładów pracy – dodał prezydent Jarosław Ferenc.

Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku” został złożony w ramach osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, VI Rozwój gospodarki turystycznej, poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.