Radni seniorzy - pierwsza uchwała

20 listopada 2015


Radni zwrócili się w niej do prezydenta miasta z prośbą o realizację następujących postulatów:

  • umieszczenie informacji o dyżurach radnych seniorów na tablicy ogłoszeń w urzędzie, przy drzwiach Biura Rady Miejskiej i na stronie internetowej miasta,
  • zamontowanie barierki metalowej przy schodkach prowadzących z Parku Solidarności do ul. Armii Krajowej, na wysokości restauracji Patio,
  • zamontowanie dwóch ławek przy ulicy Piastowskiej, na odcinku między ulicami Leszka Czarnego a Jagiellońską.

Radni seniorzy przekazali także do rozpatrzenia dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla członków Miejskiej Rady Seniorów w zakresie obowiązków i uprawnień tego organu. Drugi wniosek odnosi się do konieczności używania kart elektronicznych w autobusach MPK przez osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów. Wiele miast zrezygnowało z tej konieczności, co jest dla seniorów sporym ułatwieniem.

Postulaty zawarte w uchwale będą realizowane przez merytoryczne wydziały. Radni otrzymają także odpowiedzi na złożone wnioski.

Informujemy, że radni Miejskiej Rady Seniorów pełnią dyżury w pokoju radnego w Biurze Rady Miejskiej (pok. 101, I piętro), w każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13.00 do 15.00.