Rada Pożytku uchwalona

11 kwietnia 2014


W dniu 9 kwietnia 2014 roku Rada Miejska w Radomsku podjęła uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powołania jej członków.

W stosownych załącznikach do uchwały określone zostały zasady zarządzenie naboru kandydatów do Rady Pożytku, głosowania oraz ustalenia jego wyników. Nowo podjęta uchwała precyzuje również sposób powołania pierwszego posiedzenia Rady oraz wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. Reguluje ponadto zasady bieżącej pracy.

Członkowie Rady Pożytku będą w niej pracować woluntarystycznie.

Uchwała będzie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegi i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.