Quiz historyczny PSP nr 4 w Radomsku

22 października 2018


Z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku organizuje quiz historyczny „Kocham Niepodległą”.Celem  – jak podkreślają organizatorzy – tego niezupełnie poważnego quizu jest przede wszystkim uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, kulturowej i obyczajowej z lat 1918- 2018. Tematyka quizu będzie nawiązywać do wydarzeń historycznych z lat 1918-2018 z różnorodnych dziedzin życia społecznego, obyczajowego, politycznego, kulturalnego, sportowego oczywiście z przymrużeniem oka. Zakres tematyczny nie wymaga od uczestników przygotowania merytorycznego. Organizatorzy zobowiązują uczestników  jedynie do zaopatrzenia się w dobry humor, inwencję twórczą oraz wyobraźnię. Mile widziany będzie również refleks i spostrzegawczość.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 23 października, a sam quiz odbędzie się 26 października o godz. 10.00.

Załączniki:
- Klauzula informacyjna

- Zgoda na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego uczestnika quizu

- Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka