PSP nr 9 przystąpiło do projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

21 stycznia 2019


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku w styczniu przystąpiła do realizacji projektu ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

W ramach projektu szkoła  została wyposażona przez Naukową i  Akademicką Sieć Komputerową (NASK) w miernik do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Urządzenie pomiarowe zamontowano na budynku szkoły. Miernik dokonuje ciągłych pomiarów i o każdej porze wskazuje stopień zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Wyniki  pomiarów wyświetlają się  na ledowej tablicy informacyjnej zamontowanej na zewnątrz szkoły i są widoczne dla wszystkich osób przemieszczających się obok budynku szkolnego.

Dane udostępniane są również przez Internet, co umożliwia społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

Dane pomiarowe można śledzić na stronie internetowej: https://esa.nask.pl/school/269

Galeria