PRZYSTANEK HISTORIA RADOMSKO

17 marca 2016


PRZYSTANEK HISTORIA RADOMSKO

 

Dr Tomasz Toborek z łódzkiego IPN podczas odczytu pt. „Żołnierze Wyklęci” w ramach Przystanku Historia Radomsko opowiedział o genezie podziemia antykomunistycznego, przedstawił sylwetki najbardziej znanych dowódców z terenu Polski oraz przede wszystkim z okolic Radomska. Tu działał Stanisław Sojczyński „Warszyc” założyciel Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Tej postaci poświęcono najwięcej miejsca. Wywiązała się dyskusja na jego temat, zwłaszcza na temat kontaktów „Warszyca” z Narodowymi Siłami Zbrojnymi.