Przetarg na nabycie nieruchomości gruntowej - "Działka na Start"

6 marca 2018


Już 10 kwietnia br. odbędzie się przetarg na nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Krańcowej i dzielnicy Miłaczki. To pierwszy etap realizacji programu „Działka na Start”.

 

Przypomnijmy, że program „Działka na Start” polega na oddaniu nieruchomości gruntowych osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej nabytej w ramach tego programu „Działka na Start” będzie miał prawo nabycia gruntu na własność z zastosowaniem 80% bonifikaty na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIV/346/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 października 2017 r.

Przetargi na działki położone w rejonie ul. Kilińskiego i ul. Krańcowej odbędą się w dniu 10.04.2018 r. od godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, sala 105. Nieruchomości gruntowe są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań. Należy pamiętać, że cena uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do naliczenia pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości i wynosić będzie 20% uzyskanej w przetargu ceny powiększonej o 23% podatek VAT, jak również będzie podstawą do określenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które określone zostaną w wysokości 1% uzyskanej w przetargu ceny powiększonej o obowiązujący w danym roku podatek VAT ( obecnie 23% ).

Program „Działka na Start” został przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. Ma na celu pobudzić rynek mieszkaniowy, a poprzez ułatwienia zachęcić mieszkańców do wybudowania własnego domu. Program skierowany jest do osób fizycznych, które na zakupionej działce chcą wybudować dom i w nim zamieszkać. To warunek uzyskania bonifikaty i tym samym znacznego obniżenia kosztów nabycia działki.

Ogłoszenie o przetargu, zarządzenie Prezydenta, uchwała Rady Miejskiej w Radomsku oraz szkice lokalizacyjne dostępne są tutaj: http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/009/003