Przemoc werbalna tematem spotkania „Grupy samopomocowej dla rodziców”

21 lutego 2018


W minionym tygodniu odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Grupa samopomocowa dla rodziców”. Tym razem spotkanie edukacyjne dla rodziców zostało poświęcone zjawisku przemocy werbalnej.

Celem zajęć przeprowadzonych przez asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku było uświadomienie opiekunom czym jest przemoc werbalna, jakie formy może przybierać, a także jakie konsekwencje może ona mieć dla dziecka także w jego dorosłym życiu. Spotkanie stało się również próbą odpowiedzi na pytanie dlaczego rodzice stosują wobec swoich dzieci przemoc werbalną i co należy zrobić, by takich doświadczeń dzieciom oszczędzić. Asystenci rodziny zaprezentowali sposoby na rozładowanie napięcia, negatywnych emocji, by nie dopuszczać w życiu codziennym do stosowania przemocy werbalnej. Rodzice i opiekunowie dowiedzieli się, że przemoc werbalna może zostawić ślady w sferze emocji, myślenia o samym sobie czy w zakresie budowania trwałych, opartych na szacunku relacji z innymi ludźmi.