Przed nami kolejna kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

23 października 2018


Jak co roku, 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Radomsku organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych pomników na Starym Cmentarzu. W tym roku celem zbiórki jest odrestaurowanie grobowca rodziny Soczołowskich (Kw-B-3, Nr 1).

Zachęcamy wszystkich, którzy 1 listopada odwiedzą Stary i Nowy Cmentarz w Radomsku do wsparcia organizowanej już po raz siódmy kwesty.

Organizatorzy w tym roku postanowili zebrane środki przeznaczyć na renowację przepięknego, lecz bardzo zniszczonego pomnika rodziny Soczołowskich. Grobowiec pochodzi z XIX wieku, jest wykonany z piaskowca i marmuru.

Nagrobek jest wpisany do rejestru zabytków objętych opieką konserwatora, dlatego też przed rozpoczęciem prac należy spełnić szereg formalności i zgromadzić wiele dokumentów. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem zakresu robót oraz ich kosztorysem. To niezbędne, aby wystąpić do konserwatora zabytków o dotację celową na remont grobu. Jeżeli pozyskana dotacja wystarczy na pokrycie całości prac, w 2019 roku odnowiony zostanie jeszcze inny nagrobek.

- Mamy nadzieję, że radomszczanie i ich goście przebywający na naszych cmentarzach 1 listopada jak zawsze hojnie wspierać będą ten szczytny cel świadczący o szacunku do historii naszej małej Ojczyzny i ludzi, którzy przez prawie dwa wieki tworzyli nasze miasto - mówi Agnieszka Kuligowska, członek TOnZ.

Kwestujące osoby będą zbierać pieniądze przy bramach Starego i Nowego Cmentarza od godziny 9.00 do godziny 17.00. Współorganizatorem kwesty jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, a fundatorem naklejek Miasto Radomsko.