Przebudowa wiaduktu dobiega końca

4 grudnia 2015


Trwają ostatnie prace przy przebudowie wiaduktu, tzw. mostka między ulicami Reymonta i Sierakowskiego.

W zakresie przebudowy układu ulic - miasto wystąpiło o wydanie decyzji na częściowe użytkowanie ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Kościuszki do Warszyca i na tę ulicę będzie mógł wrócić normalny ruch kołowy, również autobusy MPK.

Odnośnie przebudowy samego wiaduktu - firma Filar kończy prace związane z betonowaniem tzw. płyty nośnej, po czym przystąpi do montażu torowiska.

Ostatniem etapem robót będzie budowa łącznika ulic Reymonta i Sierakowskiego z przejazdem dwukierunkowym pod wiaduktem. W przyszłym tygodniu firma Filar udostępni teren budowy firmie DROG-BUD w celu dokończenia budowy nawierzchni łącznika.

Po wykonaniu wymienionych prac rozpocznie się procedura odbioru inwestycji.