Promocja książki

30 listopada 2015


W niedzielę, 29 listopada 2015 r., odbyła się promocja książki Tomasza Andrzeja Nowaka pt. „Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz. IV, Księga zmarłych z lat 1785-1810”. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, a wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podczas spotkania autor omówił wnioski, jakie wysunął po dokładnej analizie wszystkich wpisów metrykalnych. Dają one ogólny obraz społeczności parafialnej na przełomie XVIII i XIX w. Dowiadujemy się na jakie choroby skarżyli się parafianie, jakiego wieku dożywali, jaka była śmiertelność wśród dorosłych i dzieci, ile było w mieście cmentarzy itp. Przede wszystkim jednak jest to kopalnia wiedzy dla genealogów, którzy w poszukiwaniu swoich przodków nie muszą już korzystać z łacińskiego oryginału. Publikacja jest dostępna w Muzeum bezpłatnie do wyczerpania nakładu.