Projekty BO na 2018 rok

10 lipca 2017


27 projektów zgłoszono w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku.

Do 30 czerwca mieszkańcy Radomska mogli składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Ogólnie złożono 27 projektów. Do 10 lipca zostały one zweryfikowane pod względem formalnym. Tylko jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych i zgodnie z regulaminem został odrzucony na tym etapie. Pozostałe projekty przekazane zostały do weryfikacji merytorycznej do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wykaz projektów do pobrania poniżej:

Lista projektów zweryfikowanych POZYTYWNIE

Lista projektów zweryfikowanych NEGATYWNIE

Więcej informacji na temat poszczególnych projektów na stronie budzetobywatelski.radomsko.pl