Program KAWKA

19 sierpnia 2016


Program KAWKA – decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował Prezydenta Miasta o odstąpieniu od realizacji Programu Priorytetowego pn." Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA".
Powodem odstąpienia jest decyzja Zarządu NFOŚIGW w sprawie wycofania się z programu.