Prezydent spotkał się z mieszkańcami Suchej Wsi

20 października 2017


W czwartkowe popołudnie 19 października prezydent miasta Jarosław Ferenc spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Sucha Wieś. Rozmawiano o potrzebach mieszkańców oraz o tym, co do tej pory udało się zrealizować.

Prezydent przybył na spotkanie w dzielnicy Sucha Wieś na zaproszenie radnego Łukasza Więcka. Podczas spotkania mieszkańcy zobaczyli prezentację na temat inwestycji, które przez ostatnie kilka lat udało się wykonać. Są to m.in. dokończenie budowy kanalizacji, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Starowiejskiej, ul. Strzałkowskiej i Kazimierza Wielkiego oraz na ul. Strażackiej. W trakcie realizacji jest, m.in. rozbudowa strażnicy OSP, utworzenie miejsc rekreacji na terenie Lasów Państwowych oraz stworzenie świetlicy osiedlowej w budynku byłej szkoły podstawowej.

- Takie spotkania są potrzebne, bo możemy wysłuchać tego, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy poszczególnych dzielnic. Pokazujemy mieszkańcom, co miasto wykonuje w ich dzielnicach, jak wiele inwestuje. Dla mieszkańców Suchej Wsi w tym i zeszłym roku zrobiliśmy dosyć dużo, pojawiły się nowe nakładki, dzielnica została też w całości skanalizowana – mówi prezydent Jarosław Ferenc, dodając, że problemy występujące w dzielnicy Sucha Wieś dzięki dobrej współpracy z radnym Wieckiem są na bieżąco rozwiązywane.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazywali też problemy, z jakimi mierzą się na co dzień. Dotyczą one głównie przekraczania prędkości przez kierowców, aktów wandalizmu czy sporów sąsiedzkich.