Prezydent Radomska Jarosław Ferenc dokonał przeglądu rozpoczętych w mieście inwestycji

27 sierpnia 2016


Prezydent Radomska Jarosław Ferenc dokonał przeglądu rozpoczętych w mieście inwestycji. Najpierw udał się na ulicę Chabrową i tam spotkał się z mieszkańcami, którzy chętnie dzielili się z prezydentem swoimi spostrzeżeniami na temat prowadzonych już robót drogowych i tych, które dopiero rozpoczną się w dalszym etapie. Właściciele posesji, którzy mieszkają przy wyremontowanej drodze dziękowali prezydentowi, że w końcu doczekali się remontów.
Następnie prezydent udał się na teren budowy tężni – projektu realiozwanego w ramach budźetu obywatelskiego pierwszej edycji.
Na zakończenie "objazdu" Jarosław Ferenc odwiedził tereny przyległe do zbiornika retencyjnego w dzielnicy Wymysłówek.