Prezydent odebrał Mapę Potrzeb Mieszkańców

9 maja 2017


Przedstawiciele .Nowoczesnej złożyli dziś na ręce prezydenta Jarosława Ferenca raport z konsultacji społecznych oraz Mapę Potrzeb Radomszczan.

 

- Mapa ta określa podstawowe potrzeby radomszczan. Jest punktem wyjściowym do tego, aby ją rozszerzyć i wspólnie z mieszkańcami pracować nad realizacją tych potrzeb. Mapa potrzeb powstała na bazie sondy przeprowadzonej wśród mieszkańców. Nie zostawiamy jej dla siebie, a przekazujemy prezydentowi i radzie miejskiej w celu przeprowadzenia jej analizy oraz rozszerzenia – mówi przewodniczący koła .N w Radomsku Przemysław Kosowski.

Mapa Potrzeb Radomszczan powstała na bazie 508 ankiet skierowanych do mieszkańców Radomska. .Nowoczesna pytała o wybory samorządowe, szlaki rowerowe czy bezpieczeństwo.

- Bardzo dziękuję za ten dokument, który jest wynikiem wspólnej pracy razem z mieszkańcami. Uważam, że ta mapa potrzeb jest cenną wskazówką do tego, aby jeszcze lepiej realizować potrzeby radomszczan. Na pewno ją przeanalizujemy i będziemy wyciągać wnioski – zapewnia prezydent Jarosław Ferenc.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat sytuacji Radomska i dalszych planach władz miasta, dotyczących kierunków rozwoju. Działacze .Nowoczesnej omówili z prezydentem wyniki sondażu, a także złożyli w biurze podawczym pismo, w którym deklarują współpracę i zaangażowanie w inicjatywy mające wspomóc rozwój miasta.