Prezydent Miasta Radomsko informuje

23 listopada 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016., poz. 353) na wniosek firmy CORTIZO Sp. z o.o. z/s w Radomsku przy ul. Geodetów 2, reprezentowanej przez pełnomocnika firmę Eko-energo Projekt Sp. z o.o, w dniu 10.11.2017r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.14.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu obróbki powierzchniowej i nakładania powłok lakierniczych profili i paneli aluminiowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanym w Radomsku na działce o numerze ewidencyjnym 5/28 w obrębie 36.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.