PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

23 lutego 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 21.02.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.62.2016.AK dla inwestycji o nazwie: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych, na działkach nr ewid. 546i 608 obręb 38, nr ewid. 5 obręb 18, nr ewid. 182/4 i 39/17 obręb 27,  nr ewid. 179179/11obręb 26 oraz nr ewid. 191/3 obręb 27, przy ul. Łódzkiej, Brzeźnickiej, Armii Krajowej, Leszka Czarnego, Piastowskiej i Kościuszki w Radomsku.

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).