PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

24 sierpnia 2017


Prezydent Miasta Radomsko
informuje,  iż


zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.2147 t.j.) na tablicy ogłoszeń są wywieszane „Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę”.

Z treścią wykazów można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5 (III piętro) oraz na stronie internetowej  Miasta Radomsko www.radomsko.pl.