Prezydent Jarosław Ferenc rozmawiał z dziennikarzami o swoich bieżących działaniach

6 maja 2016

kt


Podczas piątkowej (6 maja br.) konferencji prasowej prezydent Jarosław Ferenc wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami: wiceprezydentem Jackiem Belką oraz wiceprezydent Małgorzatą Kańską-Kipigroch poinformował dziennikarzy o bieżących działaniach.

Na początek prezydent Ferenc zaprosił media oraz wszystkich radomszczan do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Funduszy Europejskich, który odbędzie się 15 maja o godz. 16.00 w Parku Solidarności. Szczegóły programu tutaj.

Prezydent wyjaśnił także sprawę pobierania przez TBS opłaty targowej. Prezydent Jarosław Ferenc tłumaczył, że w listopadzie 2011 roku radni miejscy podjęli uchwałę ustalającą opłatę za tzw. „handel z samochodu” na 1 złotych od metra kw. powierzchni pojazdu. Uchwałą z 2012 roku radni zlikwidowali ulgę, więc stawka za pojazd wyniosła 2,50 zł. W praktyce jednak TBS pobierał niższą stawkę, co było niezgodne z prawem miejscowym. Sprawa została ujawniona przez nowe kierownictwo spółki, które zgodnie z obowiązującą ustawą rozpoczęła pobór właściwej stawki zgodnie z prawem.

Prezydent Jarosław Ferenc zapewnił, że wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej, aby powrócić do stawek opłaty targowej z zapisanej w uchwale z 2011 roku, a więc wynoszącej 1 zł od powierzchni m. kw. pojazdu.

Prezydent Ferenc wspomniał także o nadchodzącej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 16 maja, podczas której rozdysponowane zostaną wolne środki z ubiegłego roku.

W dalszej części konferencji prezydenci odpowiadali na pytania dziennikarzy m.in. na temat zakończonych audytów, rewaloryzacji Parku Świętojańskiego czy wynikach rekrutacji do szkół i przedszkoli.